Skip to content →

Zajišťujeme potřebné havarijní služby

Znáte naší správu nemovitostí Praha? Pokud ještě nikoliv, možná, že byste měli zájem se s ní seznámit. Platí to zejména tam, kde uvažujete svěřit svůj objekt do naší péče. Povedeme vám účetnictví a daňovou evidenci, zpracujeme uzávěrky, rozepisujeme nájemné na jednotlivé nájemníky. Sledujeme, zda je řádně placeno a upomínáme všechny neplatiče.

Zpracováváme veškerá daňová přiznání

Jsme tady, abychom vám nabídli služby naší správy nemovitostí Praha. Rádi vám je poskytneme. Máme plně kvalifikovaný personál, který jistě vše zvládne i u vás. Vedeme účty a provádíme všechny potřebné platby. Zajišťujeme komunikaci s peněžními ústavy. Provádíme kontrolu faktur za dodávky plynu, elektrické energie, vody, tepla a podobně. Vymáháme pohledávky.

Zajišťujeme potřebné havarijní služby
5 (100%)1