Skip to content →

Mámo, táto!

Vaše děťátko se má narodit koncem června a tak se na jeho příchod chcete důkladně připravit!První větu, kterou jste si přečetli v horoskopech raka, vás rozesmála. Vaše dítě bude měnit nálady tak často, jak často mu měníte plenky.

 

Už jsem na světě!

Po jeho narození se dozvídáte další už přímo od něj.Od rána do večera zaznamenává vše, co vidí a slyší. Má velkou potřebu vašeho citu. Je nesmírně legrační pozorovat, jak neustále mění emoce. V jedné chvíli obličejíček vraští pláčem a hned nato roztáhne pusinku do úsměvu.  Dopřejte mu co nejlaskavější domov. Hodně si s nimi hrajte, tvořte, smějte se a radujte!  A tište jeho obavy, kterých má více, než by chtělo. Potřebuje načerpat do dospělosti kupu lásky, aby ji sami, až dospějí, mohli rozdávat dál.